Tema diplomske naloge – kako izbrati temo za diplomsko nalogo


Na vprašanje, kaj je tema diplomske naloge, je enostavno odgovoriti: to je naslov diplomske naloge. Na vprašanje, kako izbrati temo za diplomsko nalogo, pa ni več tako enostavno odgovoriti. Izbira teme za diplomo je namreč odvisna od več faktorjev: od posameznikove želje, od osebnostnih lastnosti posameznika in tudi od njegove pripravljenosti na delo v predvidenem obdobju.

Marsikateri študent se znajde v nezavidljivem položaju absolventskega staža, ne da bi vedel, kaj bo predmet njegovega raziskovanja. Da bi se temu izognili, je priporočljivo, da o temi diplomske naloge začnete razmišljati vsaj leto dni prej. Tako boste imeli primeren čas za razmislek in pripravo vsega potrebnega.

Za začetek se vprašajte, ali boste:

    ♣    naslov diplomske naloge izbrali,

    ♣    naslov diplomske naloge določili sami.

Od te prvotne izbire je marsikaj odvisno, saj gre za različno težavni poti. Vsaka ima svoje prednosti in slabosti, zato si ju oglejmo nekoliko podrobneje.


1. MOŽNOST – TEMA DIPLOMSKE NALOGE – TEMO BOSTE IZBRALI S SEZNAMA

Izbira teme diplomske naloge je varnejša možnost za študente, ki nimajo veliko izkušenj z raziskovanjem. V tem primeru se odločite, da ne boste sami določali teme, temveč boste izbrali tisto, ki jo je že določil profesor (nosilec predmeta).

S takim izborom dobite vrsto prednosti, saj se vam ne bo potrebno ukvarjati z nekaterimi tehničnimi vidiki: tema bo skladna s pravili in izobraževalnim programom fakultete, izbrani naslov diplome bo že zamejil obseg naloge, imeli boste mentorja, lažje boste sestavili dispozicijo, mentor pa vam bo tudi lahko konkretneje pojasnil, kako si je zamislil, da bi se raziskave lotili itd.

Slaba stran je predvsem ta, da razpisana tema diplomske naloge ni tisto, kar bi si vi povsem želeli raziskovati. To lahko kasneje vpliva na vašo motivacijo, kar ni zanemarljivo.


IZBIRA TEME DIPLOMSKE NALOGE – KJE NAJDEM TEME?

Običajno so teme diplomskih nalog že vnaprej objavljene na spletnih straneh fakultete (npr. oddelek za sociologijo FDV, ima razpisane teme diplomskih in magistrskih nalog). Na nekaterih drugih fakultetah pa teme diplomskih nalog visijo še na vratih kabinetov profesorjev. Če jih ne najdete, lahko kontaktirate konkretnega profesorja neposredno in ga povprašate, ali že ima kaj pripravljeno v tej smeri.


2. MOŽNOST – TEMA DIPLOMSKE NALOGE – TEMO BOSTE DOLOČILI SAMI

Tema diplomske naloge, ki si jo boste določili sami, je najbolj suverena možnost. Tako boste raziskovali tisto, kar vas najbolj zanima. Posledica te odločitve pa je, da boste imeli več dela. Morali boste sami določiti temo, si najti mentorja, ki se bo s temo strinjal, poleg tega pa boste morali zasnovati tudi celoten koncept raziskave v obliki dispozicije. (O zasnovi dispozicije si preberite prispevek: kako napisati dispozicijo diplome).

PRAVILO: Tema diplomske naloge, ki si jo boste določili, naj bo vedno tema, ki ste jo vsaj nekoliko raziskali. Ne določajte teme na pamet, ampak si najprej preberite vsaj nekaj osnovne literature.


PREDNOSTI SAMOSTOJNE DOLOČITVE TEME DIPLOME

Če si boste temo za diplomo določili sami, načeloma sporočate drugim, da ste osebnostno dovolj zreli, da sami odločate o predmetu vašega raziskovanja. Pozitivna stran tega koraka je, da boste imeli večjo motivacijo, ker vas tema resnično zanima. Kako pomemben je ta motivacijski element, pa se bo pokazalo na daljši rok. Ni zanemarljivo tudi dejstvo, da ne začenjate z ničle, saj o temi, ki vas zelo zanima, že imate nekaj predhodnega znanja.


NEVARNOSTI SAMOSTOJNE DOLOČITVE TEME DIPLOME

Največja nevarnost za neizkušenega raziskovalca pri samostojni določitvi teme je, da si zastavi temo preveč ozko ali preveč široko. V prvem primeru ne boste imeli kaj pisati. V drugem primeru pa tvegate, da bo vaša diplomska naloga preobsežna in preplitva, saj je fizični obseg diplomske naloge omejen s številom strani.

Kako izbrati naslov diplome, da ne bo tema preobsežna? Razlog prevelikega obsega je lahko:

    ♣    časovno-krajevni,

    ♣    krajevni,

    ♣    časovni.

Poglejmo si primer, kjer je tema diplomske naloge preobsežna s krajevnega in časovnega vidika. Tema Antisemitizem skozi zgodovino bo vsekakor preobsežna za 50 strani. Pisati bi morali o antisemitizmu od prazgodovine dalje in za ves svet.

Če isto temo krajevno omejite (druga alineja), dobite npr. Antisemitizem v Evropi skozi zgodovino. Krajevno ste temo omejili (na Evropo), vendar ste z vidika časovnice še vedno preveč ambiciozni. Ko temo diplome omejite še s časovnega vidika (tretja alineja), dobite npr. Antisemitizem v Evropi v 19. stoletju. Ta pa bo morda kar pravšnji naslov.

Ampak brez skrbi. Če boste imeli preobsežno zastavljeno temo, vas bo mentor na prvem sestanku usmeril ožje. Če boste imeli preveč ozko zastavljeno, pa vam bo predlagal razširitev. O obsegu, ki ga bo zahtevala obravnavana tema, je vseeno dobro razmisliti že na začetku. To bo mentorju dokaz, da veste, kaj počnete.

Zavedajte se, da vam za diplomsko nalogo ni potrebno opraviti monumentalnega raziskovalnega dela. Še veliko študentov bo prišlo za vami, ki bodo imeli priložnost raziskovanja vidikov, ki jih ne boste uspeli raziskati. Osredotočite in omejite se na tisto, kar vam je blizu.


KAKO IZBRATI TEMO DIPLOMSKE NALOGE, KI BO ZANIMALA TUDI MENTORJA?

Ko razmišljate o določitvi teme diplomske naloge in razmišljate o potencialnem mentorju (pisali smo že o izbiri mentorja za diplomo) izberite takega, ki ga vaše področje raziskovanja zanima. Profesorji morajo opravljati lastno raziskovalno delo, zato pobrskajte po njihovi bibliografiji.

Če je profesorjev znanstveni članek imel naslov Učinkovitost višine socialnih transferjev pri preprečevanju revščine v Sloveniji, to že nekaj pomeni. Več objavljenih člankov na temo socialnih transferjev pa povečuje verjetnost, da bi vam bil mentor na podobno temo. Z mentorstvom na temo Varčevalni ukrepi in njihovi učinki na zmanjšanje socialnih transferjev v času finančne krize 2008–2012 bo namreč profesor dobil vpogled v sorodno temo.


TEMO DIPLOMSKE NALOGE BI DOLOČILI SAMI, A ŠE NE VESTE KAKO?

Če vam nobena razpisana tema ni zanimiva in ne veste, kako izbrati naslov diplomske naloge, si lahko pomagate z zoženjem možnosti izbire. Temo oziroma naslov lahko določite tako, da se vprašate:

    ♣    pri katerih predmetih na fakulteti ste dobili najvišjo oceno – torej 9 ali 10,

    ♣    kateri izmed najbolje ocenjenih predmetov vas resnično zanima in vam je najbližje,

    ♣    je kakšna posebna tema s tega področja, ki vas zanima bolj kot druge,

    ♣    kateri naslovi bi najbolje povzeli to ožje področje zanimanja.

Na ta način (glejte sliko spodaj) boste v prvi fazi ugotovili, pri katerih predmetih ste bili dobri. Ker je uspešnost (ocena) v določeni meri korelirana z zanimanjem za snov, boste izluščili, kateri predmeti vas dovolj zanimajo in kateri ne. Če se boste poglobili in razčlenili zanimive predmete na ožja področja, kako izbrati temo diplome, ne bo več težava.

Najbolje je, da si naredite razpredelnico. Na vrhu napišite vse predmete, nato pa premislite o zanimivosti le-teh in o vaših željah in zmožnostih. Na sliki 1 (spodaj) je prikazan postopek izbiranja hipotetičnega kandidata, ki se je soočil z vprašanjem, kako izbrati temo diplomske naloge.

Tema diplomske naloge - kako izbrati temo za diplomsko nalogo

Slika 1: Kako izbrati temo za diplomo

Rezultat je sledeč: pri treh predmetih je imel najvišje ocene. Pri preverjanju »zanimivosti predmeta« se je pokazalo, da ga delovno pravo ne zanima dovolj, navkljub dobri oceni. Ostala sta mu dva predmeta, zanimalo pa ga je skupno 5 ožjih področij. Naposled je izluščil tri možne naslove oziroma tri teme diplomske naloge.

Ko določite hipotetične naslove, upoštevajte tudi realne okoliščine: npr. kje boste dobili podatke, koliko časa boste potrebovali za analize itd. Tudi najboljši naslov diplome mora biti predvsem uresničljiv.


3. MOŽNOST – IZBIRA TEME DIPLOMSKE NALOGE KOT DEL PROJEKTA

Tema za diplomsko nalogo lahko izhaja tudi iz dela na projektu, ki je v interesu fakultete, države ali določenega podjetja. To je tretja možnost. Pozanimajte se o projektih, ki jih izvaja ali pa jih namerava izvajati vaša fakulteta. Te informacije dobite na spletnih straneh vaše fakultete (npr. EPF raziskovalni programi in projekti EPF), sicer pa pri nosilcih posameznih predmetov in prodekanih za raziskovalno dejavnost. Ker so projekti marsikdaj obsežni (tudi večletni), raziskave običajno opravlja večje število ljudi. Ko se vključite v raziskovalni projekt, to raziskovalno delo (v dogovoru z vodjo projekta) lahko uporabite za vašo diplomsko nalogo. Projekte za državo in podjetja opravljajo praviloma fakultete s področja družboslovja (management, ekonomija, poslovne vede, uprava) kot tudi naravoslovja.


KAKO IZBRATI TEMO ZA DIPLOMO – ZAKLJUČNA MISEL

Tema diplomske naloge je prav tako pomembna, kot je pomemben mentor, ki vam bo pomagal na poti do diplomiranja. Vzemite si čas za premislek. Raziskovati nekaj, kar vas ne zanima, lahko postane bolj mučno, kot si mislite. Izbrana tema diplomske naloge naj bo zato čim bližje vašemu področju zanimanja. Še posebej, če boste izbirali naslov iz nabora tem, ki so jih razpisali profesorji. Vsekakor pretehtajte pozitivne in negativne strani vseh možnosti, ki se vam ponujajo.


PREBERI VEČ

Koristne informacije o tem kako napisati diplomsko nalogo