Dobra powerpoint predstavitev za zagovor diplomske naloge


Dobra PowerPoint predstavitev za zagovor diplomske naloge je tista, ki nudi primerno skladnost med vsebino in izgledom. Kot pripomoček za povečanje razumljivosti in jasnosti javnega nastopa, mora izpolnjevati dve ključni funkciji:

    ♣    nastopajočemu mora služiti, da pove točno tisto, kar si je zamislil,

    ♣    publiki mora služiti, da ozavesti, kaj ji pripoveduje nastopajoči.

Pri pripravi dobre PowerPoint prestavitve mora nastopajoči misliti na publiko. Ta ne pozna besedila, ki ji ga boste povedali, zato bo njena pozornost usmerjena na PowerPoint predstavitev in vaše besedilo.

Pri Amikumu vam izdelamo PowerPoint predstavitev po meri, tukaj pa si lahko naložite konkreten primer kratke in daljše predstavitve.

Če pa bi radi predstavitev izdelali sami, smo za vas pripravili nekaj nasvetov, kako se lotiti predstavitve. Oglejmo si ključne točke.


1. POVEZANOST POWERPOINT ŠABLONE IN TEME

Ko izbirate šablono, na kateri boste gradili PowerPoint predstavitev, razmišljajte tudi o temi, ki jo boste predstavili. Idealno je, če izbor šablone povezuje temo na simbolni ravni: tema o ogrevanju domov naj ima v grafičnih elementih npr. sliko hiše ali peči na e-prosojnicah, tema o varčevanju naj npr. vključuje hranilnik, tema o poletnih počitnicah pa naj vključuje sonce ali jadrnico na obali itd. Microsoftova stran vam nudi  brezplačne PowerPoint šablone.

Dobra PowerPoint predstavitev povezanost teme in šablone

 

2. DOBRA POWERPOINT PREDSTAVITEV IN RAZNOVRSTNOST E-PROSOJNIC

V primerih, ko imate dolgo predstavitev (več kot 15 e-prosojnic), pazite, da ima izbrana šablona dovolj raznovrstne e-prosojnice. Šablona z eno ali dvema podvrstama e-prosojnic vas lahko hitro pripelje v monotono predstavitev. Enolične e-prosojnice vas bodo stale pozornosti publike, zato je dobro, da monotonost e-prosojnic razbijete z grafičnimi elementi. Še bolje je, če izoblikujete dodatne e-prosojnice, ki razbijajo enolično šablono.

Dobra PowerPoint predstavitev raznolikost e-prosojnic


3. DOBRA POWERPOINT PREDSTAVITEV IN ŠTEVILO E-PROSOJNIC

Dobra PowerPoint predstavitev je tista, kjer število e-prosojnic ustreza dolžini zagovora. Če bo vaša predstavitev trajala 15 minut, ne boste potrebovali 40 e-prosojnic. Koliko jih boste dejansko potrebovali, pa je odvisno od vsebine oziroma besedila predstavitve. Teorija priporoča, da se vsaki e-prosojnici nameni okoli minuta besedila, zato bi teoretično morali za petnajstminutni nastop uporabiti 15 e-prosojnic. To je teorija. V praksi pa je mogoče izvesti petnajstminutni nastop tako z 10 kot tudi z 20 e-prosojnicami, ne da bi se predstavitvi v kvalitetnem smislu bistveno razlikovali.

Kaj torej upoštevati? Vsekakor je priporočljivo, da se število e-prosojnic prilagaja vsebini in ne obratno. Vsaka e-prosojnica naj ima za vsaj 30 sekund govorjenega besedila (z izjemo uvodne, predstavitvene in zahvalne). Če imamo v predstavitvi e-prosojnico, kjer se bomo mudili s samo pet ali deset sekundami teksta, je dobro razmisliti, ali ne bi bilo smiselno to e-prosojnico izločiti in jo združiti s kakšno drugo. V PowerPoint predstavitvi naj ne bi bilo e-prosojnic, ki bi imele manj kot 20 sekund besedila, če pa jih že imamo, jih je priporočljivo imeti čim manj.


4. DOBRA POWERPOINT PREDSTAVITEV IN RABA FOTOGRAFIJ

Pri snovanju PowerPoint predstavitve za zagovor razmislite o številu fotografij, ki jih boste uporabili. Uporabljajte samo privlačne fotografije in slike, vendar s številom le-teh ni dobro pretiravati. Fotografije naj bodo razumno dopolnilo vsebini.


5. RABA BARV V POWERPOINT PREDSTAVITVI

Ko izberete šablono, znotraj katere boste oblikovali predstavitev, ste pretežno že pristali na določen izbor barv. Šablona že pogojuje barve, ki jih lahko uporabite za objekte, pisave in druge elemente v predstavitvi.

Okusi so sicer različni, dobro pa je, če barve uporabljate funkcionalno (ena barva za naslove, druga za besedila itd.). Izogibajte se rabi celotnega barvnega spektra na prosojnicah, če nimajo barve neposredne zveze s tematiko. Objekti na e-prosojnicah naj bodo barvno skladni z barvami šablone ali povsem kontrastni (v funkciji pritegnitve pozornosti). Vsekakor pa je manj več. Upoštevajte tudi dejstvo, da projektor na predstavitvi ne bo prikazal točno take barve, kot jo vidite na ekranu. Zato bodite previdni z niansami.


6. DOBRA POWERPOINT PREDSTAVITEV IN RABA PREHODOV TER ANIMACIJ

Marsikdo vidi v animacijah in prehodih »otročjo igro« ali celo kot postavljanje nastopajočega pred publiko, kar je nesmisel. Res je, da nič ni hujšega od vsesplošnega »frčanja« po ekranu, ki napade vse čute, vendar nespametna raba orodja še ne pomeni, da je orodje neuporabno.

Pri Amikumu nismo nasprotniki rabe prehodov in animacij. Obe orodji imata svoje mesto v dobri PowerPoint predstavitvi, če z njima ne pretiravamo. Smisel animacij ni v umetelnosti »frčanja«, ampak je v službi podajanja snovi. E-prosojnica, ki vključuje časovna zaporedja dogodkov in postopkov, izvrstno deluje z animacijami. Animacije pa služijo nastopajočemu tudi za tempo podajanja snovi. Publika bo s postopnim pojavljanjem opornih točk, slik ali drugih grafičnih elementov, lažje sledila vsebini, le-to pa si bo tudi bolje zapomnila.

Če so animacije v funkciji vsebine, so odlično orodje v rokah nastopajočega.


7. RABA BESEDILA IN OPORNIH TOČK V POWERPOINT PREDSTAVITVI

PowerPointa predstavitev za zagovor diplomske naloge naj ne bi vključevala e-prosojnic, na katerih bi bila cela besedila, razen če niso besedila predmet analize (pesmi, citati itd.). E-prosojnice niso namenjene branju, temveč zgoščenemu podajanju snovi skozi oporne točke. Pri Amikumu priporočamo, da ima vsaka e-prosojnica nekaj opornih točk (od 3 do 8).


8. RABA DRUGIH PRIPOMOČKOV

Če je PowerPoint predstavitev dobra, nastopajoči ne potrebuje drugih pripomočkov. Lahko sicer uporabimo laserski kazalnik, sicer pa so drugi pripomočki, kot so listi, zvezki in knjige, povsem odveč. Zlasti za zagovore diplomskih nalog in drugih zaključnih del velja, da so zvezki in listi prepovedani, saj moramo predstavitev imeti v mezincu. To je dokaz, da dobro poznamo temo, o kateri smo pisali, zato se moramo na predstavitev za zagovor temeljito pripraviti. Več o pripravah na zagovor diplomske naloge.