Povzetek diplomske naloge – kako ga napisati


Prejeli smo nekaj vprašanj, kako napisati povzetek diplomske naloge, da bo dober, zato smo sklenili napisati o tem kratek prispevek. Na tem mestu obravnavamo obseg povzetka, vsebino povzetka diplomske naloge in kakšen je njegov namen, sicer pa vam nudimo tudi prevod povzetka diplomske naloge v angleščino.


POVZETEK DIPLOMSKE NALOGE – OBSEG IN VSEBINA

Povzetek diplomske naloge naj bi obsegal pol strani (A4 format). Priporoča se, da bi ga sestavljalalo nekje od 150 do 250 besed.

Povzetek diplomske naloge

Iz njega naj bi bralec diplomske naloge ali znanstvenega članka razbral štiri ključne elemente:

    ♣  kaj je tema,

    ♣  kaj so bili cilji in hipoteze raziskave,

    ♣  kakšna je bila metodologija, ki je bila uporabljena,

    ♣  kaj je bil dejanski rezultat raziskovanja.

Povzetek mora torej vključevati: kaj ste obravnavali, kaj so bile vaše hipoteze in cilji, kaj so pokazali rezultati in kaj ste dokazali.


KDAJ NAPISATI POVZETEK DIPLOME

Narava povzetka diplomske naloge je taka, da zahteva od pisca kratkost in jedrnatost. Zato ga je težje napisati, kot se zdi na prvi pogled.

Povzetka diplome ni mogoče napisati v nekaj urah, temveč terja več osnutkov in dovolj dolgo »brušenje«, dokler se v njem ne zgosti samo bistvo naloge. Napišite ga šele na koncu, ko imate opravljeno raziskavo in napisano celotno nalogo vključno s sklepom.


NAMEN POVZETKA DIPLOMSKE NALOGE

Mnogi povzetek zanemarjajo, ker naj bi bil nepomemben, vendar temu ni tako. Če se poglobimo v to vprašanje, vidimo, da je povzetek dejansko prvi stik bralca z diplomsko nalogo.

Povzetek diplomske naloge predstavlja sam ekstrakt znanstvenega dela, tj. diplomske naloge, znanstvenega članka itd. Člani komisije bodo že po povzetku videli, ali ste bili tudi v nalogi dosledni.

Tudi drugi bralci, ki bodo iskali material za svojo raziskavo po knjižnicah in drugih bazah podatkov, bodo najprej prebrali povzetek diplomske naloge. Ta jim mora povedati, ali bi jih zanimalo spoznati področje, ki ste ga obravnavali, in ali jih vaša diplomska naloga dovolj zanima, da bi jo prebrali v celoti.