Oblikovanje diplomske naloge


Oblikovanje diplomske naloge in tehnično urejanje diplomske naloge, magistrske naloge ali doktorske disertacije zna biti zamudno.

Pri Amikumu se zavedamo, da je pisanje diplome naporno delo. Polovico leta ste porabili za obiskovanje knjižnic, brskanje, izpisovanje iz člankov in knjig, drugo polovico pa za raziskovanje, snovanje in pisanje vašega raziskovalnega dela.

Zato je tu na mestu vprašanje: zakaj bi po vsem naporu izgubljali živce še z oblikovanjem naslovov, zamiki odstavkov, vstavljanjem kazala vsebine, vstavljanjem kazal slik, preglednic, opomb in različnim številčenjem strani? Navsezadnje se je bolje posvetiti tistemu, kar vas še čaka, tj. pripravam na zagovor diplomske naloge. Svežina, zbranost in spočitost vam bodo namreč prišle še kako prav.

Pri Amikumu vam nudimo dve možnosti:     ♣  oblikovanje diplomske naloge (popravimo vam samo dele npr. številčenje, robove),     ♣  tehnično urejanje diplomske naloge (uredimo diplomo v celoti).

Razlike med storitvama kot tudi informacije o cenah, rokih izdelave, postopkih plačila in prevzema oblikovanih nalog, predstavljamo podrobneje spodaj.OBLIKOVANJE DIPLOMSKE NALOGE

V primeru, da ste skušali diplomsko nalogo oblikovati in urediti sami, a se vam je pri tem nekje zataknilo, vam pri Amikumu priskočimo na pomoč.

Popravimo vam lahko samo tiste dele diplomske naloge, ki jih niste uspeli oziroma niste znali narediti. Vstavimo vam lahko različne številke strani, uredimo robove in poravnavo, vstavimo glavno kazalo, kazalo tabel, uredimo zaglavje, nogo dokumenta in vseh drugih elementov.OBLIKOVANJE DIPLOMSKE NALOGE CENA

Oblikovanje diplomske naloge v Wordu oziroma oblikovanje diplome terja natančnost, zbranost in čas, saj se diplomske naloge med seboj razlikujejo po urejenosti, strukturi (številu poglavij) in obsegu (številu strani).

Okvirno ceno urejanja diplomske naloge, ki vam jih lahko popravimo in uredimo, podajamo v spodnji preglednici.

Oblikovanje diplomske naloge

Cenik oblikovanja diplomskih nalog

Urejanje diplomske naloge je mogoče za en sam element kot tudi več posamičnih elementov. Točno ceno oblikovanja vam posredujemo po prejemu in opravljenem pregledu dejanskega besedila.

Po pravilu vam posredujemo odgovor na vaše neobvezujoče povpraševanje še isti dan.ROK IZDELAVE ZA OBLIKOVANJE DIPLOMSKE NALOGE

Ko nam sporočite, kaj bi želeli, da se z oblikovnega vidika pri vaši diplomskih nalogi popravi, opravimo podrobnejši pregled vaše diplomske oz. magistrske naloge. Če ugotovimo še druge pomanjkljivosti, vas o tem obvestimo in vam še isti dan sporočimo predvideno ceno za oblikovanje in rok izdelave.

Pri Amikumu se trudimo, da naše stranke ne bi izgubljale časa, zato oblikovanje diplomskih nalog opravimo hitro. Urejanje diplomske naloge (v primeru manjših popravkov) opravimo tudi v 24 urah. Vsekakor pa vedno do roka, ki smo vam ga sporočili.

Koristno je, da nas vedno predhodno kontaktirate, če se vam mudi oz. bliža rok za oddajo. Tako lažje načrtujemo časovni termin, ko bi lahko urejali vašo nalogo, s tem pa se tudi izognete nepotrebni časovnim stiskam.TEHNIČNO UREJANJE DIPLOMSKE NALOGE

Pri Amikumu vam nudimo tehnično urejanje diplomske naloge oz. magistrske naloge v celoti. To pomeni, da vam bomo nalogo tehnično uredili za oddajo v tehnični pregled, vi pa se lahko posvetite predvsem vsebini ali pripravi zagovora vašega zaključnega dela.

Poskrbeti morate samo za to, da imate navedeno vso literaturo, ki ste jo uporabili v sklicih oz. citatih. Vse ostalo vam uredimo pri Amikumu – v skladu s pravilnikom vaše fakultete.


Oblikovanje diplomskih nalog okrasek


KAJ VKLJUČUJE TEHNIČNO UREJANJE DIPLOMSKE NALOGE PRI AMIKUMU?

Tehnično urejanje diplomske naloge, magistrske naloge ali doktorske disertacije, pri nas zajema:     ♣  ureditev platnice in naslovnice,     ♣  številčenje strani,     ♣  pripravo avtomatskega kazala vsebine,     ♣  pripravo ponazoril (slike, sheme, grafi, preglednice, priloge),     ♣  vstavljanje in poravnavo slik, grafov, preglednic,     ♣  označevanje in številčenje poglavij in podpoglavij,     ♣  nastavitev robov in poravnavo besedila,     ♣  oblikovanje zaglavja in podnožja,     ♣  razmik med vrsticami,     ♣  pravilno citiranje med besedilom in uskladitev literature v seznamu virov,     ♣  vstavljanje in ureditev zaznamkov,     ♣  priprava na obojestranski tisk (zrcalni robovi).


SKLADNOST SKLICEV IN SEZNAMA LITERATURE PRI DIPLOMSKI NALOGI – OPOZORILO

Skladnost sklicev (pri parafrazah, citatih in samostojnih citatih) in seznama literature je ključni element tehnične urejenosti diplomske naloge. Zagotoviti jo mora avtor.

Če se izkaže, da je v vaši nalogi neskladje med sklici v besedilu in seznamom literature (referenc, bibliografije), vas na to opozorimo in vam predlagamo možne rešitve.

Če želite, da vam uredimo tudi navajanje literature, da bo skladna s pravili vaše fakultete, si preberite o naši storitvi: urejanje literature (urejanje citatov, sklicev in seznama literature).


Oblikovanje diplomske naloge


TEHNIČNO UREJANJE DIPLOMSKE NALOGE – PRAVILNIK FAKULTETE

Vsaka fakulteta ima svoj pravilnik, zato je urejanje diplomskih nalog specifično opravilo. Pri nekaterih fakultetah pravilnik  precej natančno določa zunanji izgled in druge formalne značilnosti besedila, ki ga morate oddati pred zagovorom.

Kako natančno mora biti urejena diplomska naloga, je zato odvisno od posamezne fakultete. Natančnost pravil se od fakultete do fakultete razlikuje, prav tako pa tudi strogost tehničnega pregleda.

Pred začetkom urejanja diplomske naloge pri Amikumu vsako diplomsko nalogo najprej pregledamo. Po prejemu pravilnika, ki nam ga posredujete poleg diplome, pa vam nalogo uredimo, da je skladna z zahtevami fakultete.TEHNIČNO UREJANJE DIPLOMSKE NALOGE – CENA*

V spodnji tabeli navajamo okvirne cene za tehnično urejanje diplomskih nalog, ki imajo relativno normalno število preglednic, poglavij in podpoglavij.

*Natančen izračun cene vam posredujemo, ko prejmemo in pregledamo nalogo: praviloma še isti dan.

Dejavniki, ki vplivajo na ceno tehničnega urejanja diplomske naloge, so:      ♣  dolžina besedila, tj. število strani,      ♣  strukturiranost besedila, tj. število naslovov, podnaslovov, grafov in drugih preglednic,      ♣  zahtevnost določil pravilnika fakultete,      ♣  čas, ki je potreben za urejanje naloge.ROK IZDELAVE ZA OBLIKOVANJE DIPLOMSKE NALOGE IN TEHNIČNO UREJANJE DIPLOMSKE NALOGE

Ko prejmemo vašo diplomsko nalogo in pravilnik vaše fakultete, opravimo hiter pregled in vam še isti dan sporočimo predviden rok izdelave.

Pri Amikumu imamo veliko izkušenj na področju tehničnega urejanja in oblikovanja diplomskih nalog. V povprečju potrebujemo za tehnično urejanje diplomske naloge dva dni (48 ur). Za naloge s 100 stranmi pa tri dni (72 ur).

Na rok izdelave vselej vpliva naša zasedenost, saj se vestno držimo obljubljenih rokov izdelave.


Tehnično urejanje diplomske naloge


POTEK NAROČILA

Naročilo za tehnično urejanje diplomske naloge ali oblikovanje diplomske naloge opravite po naslednjem postopku:      ♣  kontaktirajte nas preko spletnega obrazca ali nam pišite na e-naslov info@amikum.si,      ♣  pošljite nam diplomsko nalogo in pravilnik o tehničnem urejanju,      ♣  prejeli boste ceno in rok izdelave,      ♣  po e-pošti nam potrdite naročilo,      ♣  obvestimo vas, da je vaša diplomska naloga nared in vam pošljemo račun po e-pošti,      ♣  takoj po prejemu plačila na TRR, vam pošljemo urejeno diplomsko nalogo,      ♣  nejasnosti rešujemo sproti, sicer pa smo vedno dosegljivi vse dni v tednu. 

**Če je datoteka večja od 25 MB, nam jo lahko pošljete preko storitve WeTransfer ali Google Drive. V tem primeru vam urejeno nalogo tudi vrnemo z rabo iste aplikacije.KONTAKTNI OBRAZEC

Kontaktirajte nas in nas povprašajte o vsem, kar vas zanima. Lahko nam pišete na e-naslov info@amikum.si ali pa nas pokličite na telefonsko številko 031 530 081. Še enostavneje pa nas boste kontaktirali preko spodnjega obrazca.   AMIKUM PONUDBA

  Imate težave s prevodom povzetka?

  Potrebujete lektoriranje diplomske naloge in potrdilo o lektoriranju?

  Iščete dobro PowerPoint predstavitev za zagovor diplome


  Iščete tečaj Excela v Mariboru?

  Bi radi opravili tečaj PowerPointa?