PowerPoint


V kratkem prispevku PowerPoint predstavitev primer predstavljamo konkretna primera izdelanih PowerPointov za potrebe strank.  Uporabnik naj upošteva, da sta obe predstavitvi ustrezno vsebinsko okrnjeni. To pomeni, da sta v originalni izvedbi bili obsežnejši in sta vključevala več elementov. Vsi grafični elementi naloženih predstavitev so avtomatizirani, zato potekata predstavitvi hitreje, kot bi v primeru javnega nastopa oziroma zagovora. V praksi namreč elemente PowerPoint predstavitve prilagodimo strankinim potrebam: način prehajanja e-prosojnic, število in vrsta animacij, število fotografij, […]

PowerPoint predstavitev primer


Dobra PowerPoint predstavitev za zagovor diplomske naloge je tista, ki nudi primerno skladnost med vsebino in izgledom. Kot pripomoček za povečanje razumljivosti in jasnosti javnega nastopa, mora izpolnjevati dve ključni funkciji:     ♣    nastopajočemu mora služiti, da pove točno tisto, kar si je zamislil,     ♣    publiki mora služiti, da ozavesti, kaj ji pripoveduje nastopajoči. Pri pripravi dobre PowerPoint prestavitve mora nastopajoči misliti na publiko. Ta ne pozna besedila, ki ji ga boste povedali, zato […]

Dobra powerpoint predstavitev za zagovor diplomske naloge