Tečaj slovenščine za tujce


TEČAJ SLOVENŠČINE ZA TUJCE – SPLOŠNO O TEČAJU

Pri AMIKUM-u smo se specializirali za poučevanje slovenščine kot drugega tujega jezika. Tečaj slovenščine za tujce izvajamo individualno ali skupinsko. Slovenščino poučujemo po lastni metodi in na podlagi pridobljenih izkušenj s tujci z različnih govornih področij.

Naši tečaji temeljijo na osebnem pristopu, ki je vsebinsko in časovno prilagojen potrebam posameznega tečajnika.

Slovenščina za tujce

Tečaje smo zasnovali za začetnike kot tudi za tiste, ki že obvladajo osnove jezika, vendar bi se želeli še dodatno izpopolnjevati.


tečaj slovenščine za tujce v Mariboru


KOMU JE NAMENJEN TEČAJ SLOVENŠČINE ZA TUJCE?

Tečaj slovenskega jezika je namenjen tujcem, ki živijo, študirajo in delajo v Sloveniji. Namenjen pa je tudi tistim, ki Slovenijo obiščejo za kratek čas (počitnice, obiski sorodnikov itd.) in bi radi hitro ter učinkovito osvojili slovenski jezik.

Priporočamo ga predvsem tujcem:     ♣  študentom,     ♣  zaposlenim in     ♣  njihovim družinskim članom,     ♣  vsem, ki se želijo naučiti in spoznati nov, eksotičen jezik.


tečaj slovenščine za tujce v Mariboru


TEČAJ SLOVENŠČINE ZA TUJCE – VRSTE TEČAJEV

Nudimo dve vrsti tečajev slovenskega jezika:     ♣  klasični tečaj slovenščine za tujce (individualni, v paru in skupinski tečaji),     ♣  intenzivni tečaj slovenščine za tujce (individualni ali v paru).   

Tečaj slovenščine v Mariboru tečaj slovenskega jezika maribor


tečaj slovenščine za tujce v Mariboru


KLASIČNI INDIVIDUALNI TEČAJ SLOVENŠČINE ZA TUJCE

Klasični individualni tečaj slovenščine za tujce je namenjen tečajnikom posameznikov oz. parom, ki želijo tečaj slovenščine obiskovati bolj intenzivno. 

Individualni tečaj slovenščine za tujce je zasnovan tako, da tečajnik pridobiva znanje postopoma. Profesorica se posveča samo njemu in prilagaja hitrost učenja, zato ima tečajnik dovolj časa, da se uči počasi in v svojem tempu. Vse težave pri usvajanju jezika se rešujejo sproti, zato tečajnik hitreje napreduje. 

Zakaj obiskovati individualni tečaj slovenščine – 5 razlogov:

  ♣  prijazna in izkušena profesorica,

  ♣  prijetno učno okolje,

  ♣  individualno dogovorjeni termini (ne izgubite nobene ure),

  ♣  fleksibilen čas,

  ♣  bolj kakovostno in hitrejše učenje.

 Tečaj obsega 40 ur.

Cena: 20,00 EUR/h

Individualni tečaji (za posameznike oz. pare) potekajo vse leto.


tečaj slovenščine za tujce v Mariboru


KLASIČNI SKUPINSKI TEČAJ SLOVENŠČINE ZA TUJCE

Klasični skupinski tečaj slovenščine za tujce je namenjen tečajnikom, ki želijo tečaj slovenščine obiskovati v daljšem obdobju (3–4 mesece) in ob manjši intenzivnosti – redkejšem razporedu ur (2× na teden po 2 šolski uri).

Tečaj obsega 40 ali 60 ur za tečajnike v skupini.

Skupinski tečaji potekajo v mesecu oktobru in mesecu februarju.


tečaj slovenščine za tujce v Mariboru


SKUPINSKI TEČAJ SLOVENŠČINE V FEBRUARJU 2019

Organizirali smo dve skupini. Tujci iz jezikovnih področij bivše Jugoslavije namreč hitreje usvajajo slovenski jezik od tistih, ki prihajajo iz germanskih, romanski in bolj oddaljenih slovanskih jezikovnih področij.


PRVA SKUPINA – SLOVENŠČINA ZA TUJCE IZ BIVŠE JUGOSLAVIJE

Začetek: 18. 2. 2019

Trajanje: 40 šolskih ur

Raven: A1

Čas: 2-krat tedensko, ponedeljek in petek, od 19.00 do 20.40

Kraj: Maribor

Cena: 299,00 EUR/osebo

Rok prijave: do 8. 2. 2019

Prijava: prijavite se preko spodnjega obrazca ali preko telefona. V prijavi napišite naslednje podatke: ime in priimek, starost, naslov in državo, iz katere prihajate.

V primeru, da ne bo zadostno število prijavljenih, tečaj odpade. Novi termin tečaja bo v septembru 2019.


tečaj slovenščine za tujce v Mariboru


DRUGA SKUPINA – SLOVENŠČINA ZA TUJCE IZ DRUGIH DRŽAV (RAZEN IZ BIVŠE JUGOSLAVIJE)

Začetek: 19. 2. 2019

Trajanje: 60 šolskih ur

Raven: A1

Čas: 2-krat tedensko, torek in četrtek, od 19.00 do 20.40

Kraj: Maribor

Cena: 399,00 EUR/osebo

Rok prijave: do 8. 2. 2019

Prijava: prijavite se preko spodnjega obrazca ali preko telefona. V prijavi napišite naslednje podatke: ime in priimek, starost, naslov in državo, iz katere prihajate.

V primeru, da ne bo zadostno število prijavljenih, tečaj odpade. Novi termin tečaja bo v septembru  2019.


tečaj slovenščine za tujce v Mariboru


INTENZIVNI TEČAJ SLOVENŠČINE ZA TUJCE

Intenzivni tečaj slovenščine za tujce poteka izključno individualno in v paru. Namenjen je posameznikom in parom, ki zaradi različnih obveznosti ne morejo obiskovati skupinskih tečajev ali ne želijo obiskovati tečaja v daljšem časovnem obdobju.

Intenzivni tečaj slovenskega jezika je namenjen tistim, ki:     ♣  se želijo naučiti osnov slovenskega jezika,     ♣  se želijo hitro in intenzivno učiti slovenski jezik,     ♣  si želijo obnoviti ali utrditi obstoječe znanje slovenskega jezika.

Idealen je za tujce, ki pridejo v Slovenijo za krajši čas (obisk družine, počitnice).


Vsebina intenzivnega tečaja se ne razlikuje od vsebine klasičnega tečaja. Razlikuje se samo po intenzivnosti in času izvedbe.


tečaj slovenščine za tujce v Mariboru


KLASIČNI IN INTENZIVNI TEČAJ SLOVENŠČINE ZA TUJCE – RAVNI

Pri AMIKUM-u ponujamo tečaje slovenčine na različnih ravneh, in sicer  A1, A2, B1, B2.

Za vsako raven je predviden obseg tečaja 60 ur (za skupino). Za tečaj slovenščine na individualni ravni pa 40 ur za posameznike oziroma tečajnike v paru.


VSEBINA TEČAJA SLOVENŠČINE ZA TUJCE – A1

S tečajem se naučite osnov slovenskega jezika:     ♣  predstaviti se,     ♣  navezovati družbene stike,     ♣  govoriti o svojem počutju,     ♣  opisovati stvari, družino, svoj delovni dan,     ♣  prositi za pomoč,     ♣  povabiti ali sprejeti vabilo,     ♣  svetovati ali prositi za nasvet,      ♣  izražati svoje mnenje,     ♣  govoriti o svoji preteklosti,     ♣  govoriti o svojih načrtih za prihodnost itd.


VSEBINA TEČAJA SLOVENŠČINE ZA TUJCE – A2

S tečajem se naučite:     ♣  poiskati informacije o prostem času, dejavnostih, razstavah v medijih,     ♣  razumeti preprosta navodila za uporabo,     ♣  kupiti vstopnice/vozovnice po internetu,     ♣  opisati svoj dan, vsakdanja hišna opravila,     ♣  nakupovati (vprašati za model, zamenjati izdelek),     ♣  pisati in govoriti o svojem vsakdanjiku,     ♣  opisati pretekle izkušnje,      ♣  izražati svoje mnenje,     ♣  razumeti preprosta besedila na temo zdravega življenja itd.


VSEBINA TEČAJA SLOVENŠČINE ZA TUJCE – B1

S tečajem se naučite:     ♣  pridobiti informacije o storitvah (opraviti rezervacije v hotelih, rezervirati potovanja v turistični agenciji, prijaviti izgubljeno prtljago, dokumente itd.),     ♣  komunicirati z uradnimi osebami,     ♣  se pritožiti zaradi slabe storitve,     ♣  čestitati, voščiti, izreči sožalje,     ♣  izraziti zadovoljstvo ali nezadovoljstvo,     ♣  izražati svoje interese želje itd.


VSEBINA TEČAJA SLOVENŠČINE ZA TUJCE – B2

S tečajem se naučite naslednjih veščin:     ♣  napisati življenjepis in prošnjo za delo,     ♣  navezati družabne stike v službi,     ♣  pohvaliti, grajati, tolažiti,     ♣  utemeljevati,     ♣  dajati predloge,     ♣  poročati,      ♣  komentirati,     ♣  diskutirati,     ♣  uporabljati slovenske frazeme …

… in še veliko več.


tečaj slovenščine za tujce v Mariboru


PODROBNEJE O NAČINU POUČEVANJA IN VSEBINI TEČAJA SLOVENŠČINE ZA TUJCE

Pri tečaju slovenskega jezika tečajnik razvija govorne, bralne in pisne veščine.

Besedila    ♣  so namenjena branju in/ali poslušanju,     ♣  so kratka in preprosta,     ♣  vsebujejo monologe, dialoge iz vsakdanjega življenja,     ♣  imajo slikovno gradivo za lažje razumevanje,     ♣  vsakemu besedilu sledijo naloge različnih vrst za utrjevanje snovi (v obliki odprtih vprašanj, dopolnjevanj, povezovanj s slikami, naloge izbirnega tipa (pravilno, napačno) itd.,     ♣  so na ravni zahtevnosti posamezne stopnje tečaja (razlike so v besednem zakladu in v slovničnih oblikah). 


Pisanje in govorjenje:      ♣  je vodeno in usmerjeno,     ♣  tvorijo se preprosta besedila za vsakdanjo uporabo,     ♣  utrjujejo se osnovne slovnične strukture.


Pri poučevanju profesorica upošteva:      ♣  raznovrstnost (uporaba različnih učnih metod in sredstev poučevanja),     ♣  nazornost (jasno, stvarno in nazorno prikazovanje snovi),     ♣  primernost (snov prilagaja tečajnikom, izbira dodatno gradivo, snov utrjuje z interaktivnimi vajami),     ♣  sistematičnost (strukture obravnava od lažjega k težjemu; splošnega k posebnemu; znanega k nezanemu),     ♣  praktičnost (teme, zgledi in primeri so povezani z vsakdanjim življenjem).


tečaj slovenščine za tujce v Mariboru


TERMINI IN CENE KLASIČNEGA TEČAJA SLOVENŠČINE

Tečaj slovenščine v Mariboru

Ena šolska ura traja 45 minut.


tečaj slovenščine za tujce v Mariboru


TERMINI IN CENE INTENZIVNEGA TEČAJA SLOVENŠČINE

V spodnji preglednici podajamo osnovne informacije o intenzivnem tečaju slovenščine. Lahko izbirate enotedenski, dvotedenski, tritedenski ali štiritedenski tečaj (prvi stolpec). V drugem stolpcu podajamo pregled skupnega števila ur. V tretjem stolpcu je razpored ur na teden, dnevi izvedbe tečaja in cene intenzivnega tečaja slovenščine.

Intenzivni tečaj slovenščine za tujce v Mariboru

Ena šolska ura traja 45 minut.

 

TERMINI IN CENE INTENZIVNEGA TEČAJA SLOVENŠČINE – INTENZIVNI PLUS

V spodnji preglednici podajamo pregled za intenzivnejši tečaj slovenskega jezika, tj. intenzivni plus. Ponujamo vam enotedenski, dvotedenski, tritedenski ali štiritedenski tečaj. V drugem stolpcu podajamo skupno število ur tečaja, v tretjem je naveden razpored ur na teden, v četrtem pa dnevi izvedbe tečaja ter cene intenzivnega tečaja slovenščine.

Intenzivni tečaj slovenščine v Mariboru

Ena šolska ura traja 45 minut.


tečaj slovenščine za tujce v Mariboru


TEČAJ SLOVENŠČINE ZA TUJCE – O IZVAJALKI TEČAJA

Tečaj izvaja univerzitetno diplomirana profesorica slovenskega jezika. Pedagoške izkušnje je pridobivala tako doma kot v tujini. Je dobra poznavalka sodobnih učnih metod in pristopov, ki jih uspešno uporablja pri poučevanju slovenskega jezika.


tečaj slovenščine za tujce v Mariboru


DODATNA POJASNILA

Za dodatna pojasnila se obrnite na nas. Kontaktirajte nas preko spodnjega obrazca.


tečaj slovenščine za tujce v Mariboru


KONTAKTNI OBRAZEC

Kontaktirajte nas in nas povprašajte o vsem, kar vas zanima. Lahko nam pišete na e-naslov info@amikum.si ali pa nas pokličite na telefonsko številko 031 530 081. Še enostavneje pa nas boste kontaktirali preko spodnjega obrazca.

 

 


tečaj slovenščine za tujce v Mariboru