Lektoriranje


Nudimo vam kvalitetno in cenovno ugodno lektoriranje dispozicije diplomske naloge, lektoriranje diplomskih nalog, lektoriranje magistrskih nalog in lektoriranje doktorskih disertacij ter drugih zaključnih del. Jezikovni pregled vašega besedila opravimo hitro in strokovno.

Oddaja naročila za lektoriranje AmikumNajpogostejša besedila, ki jih lektoriramo:

    ♣  dispozicija diplomske naloge, dispozicija magistrske naloge in doktorske disertacije,    ♣  diplomske naloge, magistrske naloge in doktorske disertacije,    ♣  poljudnoznanstveni, strokovni in znanstveni članki,    ♣  leposlovna besedila,    ♣  katalogi, zloženke, brošure, prospekti in druge publikacije,    ♣  besedila s področja medijev in marketinga,    ♣  spletne strani in spletni portali,    ♣  finančni, pravni in drugi strokovni dokumenti,    ♣  uradne prošnje, prijave, besedila za razpise,     ♣  vprašalniki in raznovrstna druga besedila …LEKTORIRANJE DIPLOMSKIH NALOG

Lektoriranje diplomskih nalog je za vsakega študenta nujno opravilo in tudi strošek. Pri AMIKUM-u se tega zavedamo, zato lektoriranje diplomskih nalog opravimo v predvidenih rokih in po vnaprej določeni ceni – oglejte si spodnji cenik.

Jezikovni pregled vašega besedila opravi usposobljen lektor, tj. profesor slovenskega jezika, zato bo vaša diplomska naloga deležna strokovnega in natančnega jezikovnega pregleda.

POSTOPEK LEKTURE – OD MENTORJA DO LEKTORJA

Naloga je pripravljena za lekturo takrat, ko vam mentor nalogo vsebinsko potrdi. To pomeni, da vam mentor izrecno zagotovi, da ne bo več zahteval vsebinskih popravkov besedila, da se torej besedilo ne bo naknadno spreminjalo in dopolnjevalo.

Ko imate zagotovilo mentorja, nalogo lahko posredujete v lekturo. Lektor bo pri AMIKUM-u opravil dva pregleda: v prvem pregledu bo nalogo popravil in pokomentiral nejasne dele besedila. Prejeli boste torej  dve različici besedila. Prva različica se imenuje “popravki”, vsebuje pa vse vidne lektorske popravke oz. posege lektorja v vaše besedilo. Druga različica pa je “čistopis”, kjer so popravki že sprejeti, čistopis pa vsebuje tudi vse komentarje nejasnih delov besedila.

Ko odgovorite na komentarje v čistopisu, nam nalogo/čistopis pošljete v končni pregled. Lektor pregleda vse odgovore na komentarje, popravi, komentarje odstrani, nato pa vam vrne končno različico besedila.

Po končnem lektorskem pregledu, vam izpolnimo ustrezen obrazec oz. izjavo lektorja. Vsaka fakulteta ima svoj obrazec, zato je najbolje, da nam ga posredujete skupaj z nalogo oz. v času pred opravljeno lekturo.

Lektor mora biti zadnja oseba, ki popravlja vašo nalogo. Po lekturi ne sme nihče posegati v besedilo, ki je bilo lektorirano, ne da bi o tem predhodno obvestili lektorja.

Če je  bila lektorirana naloga kakorkoli spremenjena po lekturi (ne da bi lektor to izrecno odobril), lektor ne prevzema nikakršne odgovornosti za besedilo. V danem primeru namreč lektor ni zadnja oseba, ki je posegala v besedilo, zato lahko  zavrne izdajo oz. izpolnitev ustreznega obrazca. Za delo, za katero je že izdal obrazec, pa lahko obrazec prekliče, kar pomeni, da ne prevzema nobene odgovornosti za posledice, ki iz tega izhajajo.

Lektoriranje magistrske nalogeLEKTORIRANJE DIPLOMSKIH NALOG, MAGISTRSKIH NALOG IN DOKTORSKIH NALOG – CENIK

V spodnji tabeli podajamo okvirne/referenčne cene lektoriranja za diplomske, magistrske in doktorske naloge. Cena lektoriranja je odvisna predvsem od števila lektorskih strani in izhodiščne jezikovne urejenosti predloženega besedila.

V spodnjem ceniku lektoriranja so podani primeri oblikovanja cene lektoriranja za povprečno jezikovno urejeno nalogo z različnim obsegom lektorskih strani (30, 50, 75 in 100).

Ker je lektorska stran posebna mera, s katero določamo obseg naloge (1 lektorska stran ima 1500 znakov brez presledkov), moramo vsako nalogo dobiti v pregled, da lahko izračunamo točno število lektorskih strani.

Če obsega vaša naloga 50 strani od uvoda do literature, ni nujno, da je njen obseg 50 lektorskih strani. Če je denimo razmik med vrsticami 1,0 ali 1,2 bo lahko bistveno več kot 50 strani. Če pa je razmik med vrsticami 1,5, naloga pa ima še veliko tabel in slik, bo  obseg naloge lahko samo 30 lektorskih strani. 

Smiselno je torej, da nas kontaktirate in nam pošljete nalogo v neobvezujoč pregled, tako pa lahko določimo točen obseg naloge, posledično pa tudi ceno in rok, do katerega bo naloga lektorirana.

Lektoriranje diplomskih nalog, lektoriranje magistrskih nalog, lektoriranje doktorskih nalog, disertacij

Cenik lektoriranja diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog

Če je vaša diplomska naloga relativno dobro jezikovno urejena, lahko pričakujete ceno lektoriranja v zgornjih okvirih. V primeru velikega števila napak in velikih slogovnih pomanjkljivosti pa je cena lahko višja, vendar vas o tem obvestimo pred izvedbo lekture, in sicer takoj po opravljenem neobvezujočem pregledu naloge.

Če želite izvedeti natančno informacijo o ceni, nam pošljite nalogo v pregled. Tako vam lahko določimo točno ceno in rok za lekturo.

Ceno za lektoriranje obsežnih nalog, tj. magistrskih in doktorskih nalog, ki presegajo 100 strani čistega besedila, določimo po natančnem pregledu.

Ker so doktorske naloge oziroma disertacije zelo obsežne, nam najprej pošljite povpraševanje in samo nalogo v pregled. Tako lažje določimo rok, do katerega bi bilo mogoče opraviti lekturo doktorske naloge. 


Lektoriranje


POTRDILO O LEKTORIRANJU DIPLOMSKE NALOGE – IZJAVA LEKTORJA

Nekatere fakultete izrecno zahtevajo, da pred oddajo vašega  zaključnega dela oddate tudi poseben obrazec. “Izjava lektorja” je obrazec, s katerim se dokazuje, da je vaše besedilo lektoriral usposobljen lektor – profesor slovenskega jezika. Lektor mora biti naveden s polnim imenom, priimkom in nazivom. Nekatere fakultete zahtevajo tudi dokaz o izobrazbi lektorja (kopijo njegove diplome).

Pri AMIKUM-u vam izpolnimo izjavo lektorja po zaključeni lekturi naloge oziroma besedila.

hitro lektoriranje magistrske nalogeROKI ZA LEKTORIRANJE DIPLOMSKIH NALOG, MAGISTRSKIH NALOG IN DOKTORSKIH NALOG

Lektoriranje diplomskih nalog (do 50 strani) opravimo v 2 ali 3 dneh. Za lektoriranje magistrskih nalog, ki imajo do 100 strani, pa potrebujemo povprečno 3–5 dni. Lektoriranje doktorskih nalog je zahtevnejše, saj so nekatere doktorske disertacije obsežne, zato je dobro, da nas predhodno kontaktirate.

Roki, ki jih navajamo zgoraj, so okvirni. Na rok izvedbe lektoriranja vpliva tudi naša zasedenost, zato je vsekakor dobro, da nas predhodno obvestite. Po prejemu in pregledu besedila se bomo dogovorili glede natančnega roka za lekturo.

Besedilo oz. nalogo nam lahko pošljete preko e-pošte. Če vaša naloga obsega veliko slik oziroma drugih elementov in presega običajno velikost datoteke (nad 25 MB), ki jo je mogoče poslati, nam jo lahko pošljete z aplikacijo WeTransfer. V takšnih primerih vam tudi lektorirano nalogo pošljemo z aplikacijo WeTransfer.

Lektorirano diplomsko, magistrsko ali doktorsko nalogo prejmete v dveh različicah. Prva različica vsebuje označene popravke, druga pa je čistopis, torej različica, ki je pripravljena za tiskanje.**Potrebujete prevod naslova diplomske naloge in izjavo prevajalca?

Preverite našo ponudbo na dnu strani.LEKTORIRANJE DISPOZICIJE DIPLOMSKE NALOGE

Lektoriranje dispozicije diplomske naloge opravimo hitro in cenovno ugodno. Strošek za lektoriranje dispozicije (do 5 strani besedila) znaša 9,00 EUR in je fiksen. Med strani ne štejemo naslovne strani in seznama literature, kar pomeni, da je cena enaka, tudi če imate kot peto stran seznam literature.LEKTORIRANJE DISPOZICIJE MAGISTRSKE NALOGE

Cena za lektoriranje dispozicije magistrske naloge je 9,00 EUR, če ta ne presega 5 strani besedila. Je torej enaka ceni za lektoriranje dispozicije diplomske naloge.

Izjema so tiste dispozicije na tistih fakultetah, ki na magistrskem nivoju zahtevajo daljše dispozicije (10 strani in več). Enako velja tudi za dispozicije doktorskih nalog (10 strani in več).  

Če vaša dispozicija obsega od 6 do 10 strani besedila, znaša strošek lektoriranja od 10,00 do 20,00 EUR, saj gre že za krajše besedilo. Orientirate se lahko po spodnji tabeli, sicer pa vam natančno ceno  sporočimo ob pregledu konkretne dispozicije.

Ker smo v preteklosti že lektorirali dispozicije za magistrska dela s 30 stranmi in več, naj omenimo, da je strošek lekture enak ceni za lekturo diplomske naloge, točno ceno pa vam sporočimo takoj po prejemu vaše dispozicije na naš elektronski naslov.V ceno je vključen tudi brezplačen hiter pregled dispozicije. Tu vas opozorimo na elemente dispozicije, kjer se pojavlja največ napak. Največkrat gre pri dispozicijah diplomskih nalog za pravilno navajanje literature oziroma pravilno razvrščanje bibliografskih enot v končnem seznamu literature.

LEKTORIRANJE DRUGIH KRAJŠIH BESEDIL

Pri AMIKUM-u lektoriramo tudi druga besedila, kot so članki, revije in spletne strani. V spodnji tabeli navajamo okviren pregled cen za posamična besedila.

Lektoriranje člankov in besedil za časopise, revije, spletne strani, s. p.

Cena lektoriranja se obračuna na lektorsko stran. Ena stran ima 1500 znakov brez presledkov.POTEK NAROČILA:

♣  Kontaktirajte nas preko spletnega obrazca ali pa nam pošljite sporočilo na elektronsko pošto info@amikum.si. ♣  Po prejemu besedila vam sporočimo ceno in rok, v katerem bomo storitev opravili. V primeru potrditve naročila vam pošljemo račun v elektronski obliki. ♣  Po opravljenem lektoriranju vas obvestimo, da je vaše besedilo pripravljeno za prevzem. ♣  Po prejemu obvestila o nakazilu (slika odrezka ali spletne banke), vam pošljemo različici besedila, in sicer besedilo s popravki (lektorirana različica s komentarjem), kot tudi čistopis, ki je pripravljen za tiskanje. ♣  V primeru vprašanj glede lektoriranega besedila smo vam na voljo vse dni v tednu.KONTAKTNI OBRAZEC

Kontaktirajte nas in nas povprašajte o vsem, kar vas zanima. Lahko nam pišete na e-naslov info@amikum.si ali pa nas pokličite na telefonsko številko 031 530 081. Še enostavneje pa nas boste kontaktirali preko spodnjega obrazca.    AMIKUM PONUDBA

    Potrebujete prevod naslova diplomske naloge in izjavo prevajalca?

    Vam povzroča težave prevod povzetka?

    Potrebujete oblikovanje diplomske naloge in tehnično urejanje diplomske naloge?

    Iščete dobro PowerPoint predstavitev za zagovor diplome?