Inštrukcije angleščine


INŠTRUKCIJE ANGLEŠČINE  V MARIBORU

 

OBVESTILO: V šolskem letu 2023/2024 ne bomo izvajali inštrukcij angleščine.

Dandanes vse več otrok potrebuje inštrukcije angleščine. Težave z angleščino se običajno začenjajo že v osnovni šoli, nato pa se zaostrijo v srednji šoli. Pri Amikumu opažamo, da nimajo težav samo učenci, ki jim ne gredo jeziki, temveč da imajo težave tudi učenci, ki sicer niso nenadarjeni za jezike.

Inštrukcije angleščine v Mariboru

Iščete tudi vi inštrukcije angleščine?

 

Naše izkušnje kažejo, da je z inštrukcijami angleščine večino težav učencev in dijakov mogoče odpraviti v relativno kratkem času, če se pomoč poišče dovolj zgodaj.

Zato staršem priporočamo, da ne odlašajo in poiščejo pomoč takoj, ko se pojavijo prvi znaki dejanskih težav pri predmetu. To bo skrajšalo čas inštrukcij, otrok pa bo hitreje lahko sledil snovi v šoli.


inštrukcije angleščine maribor


INŠTRUKCIJE ANGLEŠČINE KOT DODATNA PODPORA IN UČNA POMOČ

Inštrukcije angleščine v Mariboru nudimo tudi učencem, ki nimajo negativnih ocen pri angleščini. Učenci, ki zaradi različnih razlogov ne dosegajo najboljših rezultatov, vendar bi radi bili boljši in imeli boljše ocene, so pri Amikumu vedno dobrodošli.

Cilj inštrukcij angleščine kot učne podpore in pomoči je, da otroci/učenci dobijo dodatno razlago, se postopoma učijo učinkovitih tehnik učenja in z izboljšanjem rezultatov pridobivajo na samozavesti.

Učenci zato sproti z inštruktorico/profesorico angleščine dodatno utrjujejo snov, opravljajo dodatne vaje in sproti razčiščujejo ter odpravljajo “primanjkljaje” v znanju.


KOMU SO NAMENJENE INŠTRUKCIJE ANGLEŠČINE KOT PODPORA IN UČNA POMOČ?

Tovrstne inštrukcije angleščine so namenjene predvsem učencem in dijakom, ki nimajo negativnih ocen pri angleščini, a si želijo imeti boljše ocene. Namenjene so tistim, ki nočejo zaostajati in želijo doseči svoj maksimum.


KAJ JE CILJ INŠTRUKCIJ ANGLEŠČINE KOT UČNE POMOČI IN KDAJ ZAČETI?

Cilj je postopoma zapolniti luknje v znanju. Učenec oziroma dijak mora doseči takšno raven znanja, da lahko samostojno sledi snovi in ima višje ocene pri predmetu.

Inštrukcije angleščine kot učno pomoč oziroma podporo je priporočljivo začeti na začetku šolskega leta.

Posebej priporočljive so za učence, ki že v zgodnjih razredih (šesti in sedmi razred) osnovne šole dosegajo slabše rezultate. Slabe ocene v šestem in sedmem razredu namreč nakazujejo, da učenec ni osvojil osnov angleškega jezika, posledično pa se bodo ocene v višjih razredih slabšale, težave pa povečevale. 

Priporočljive so tudi za učence, ki se hočejo vpisati na točno določeno srednjo šolo oziroma šolo, kjer je angleščina, t. i. selekcijski predmet. Z inštrukcijami angleščine kot učno pomočjo je najbolje začeti čimprej, saj se takrat osnove lahko utrdijo, še preden postanejo globoko zakoreninjene.


KOLIKO UR INŠTRUKCIJ ANGLEŠČINE SE PRIPOROČA ZA UČNO POMOČ?

Priporočljivo je, da se inštrukcije angleščine za namen učne pomoči opravljajo za daljše časovno obdobje (mesec dni in več).

Če učenec/dijak nima negativnih ocen iz tekoče snovi, v povprečju zadostuje ena šolska ura inštrukcij angleščine na teden. Ena ura inštrukcij angleščine na teden je običajno dovolj tudi za dvig ocene.

V primeru večjih primanjkljajev, kjer ima učenec že negativno oceno, je najustrezneje imeti 2 uri inštrukcij tedensko. To omogoči učencu/dijaku, da sproti zapolni luknje v znanju in osvaja sprotno snov. Če inštruktor presodi, da to ni dovolj, se lahko vzame dodatna ura na teden (po posvetu s starši in z učencem oziroma dijakom).

Termini se prilagodijo glede na potrebe in zmožnosti učenca/dijaka.


inštrukcije angleščine maribor


KDAJ VAŠ OTROK NUJNO POTREBUJE INŠTRUKCIJE ANGLEŠČINE?

Naj navedemo nekaj opozorilnih znakov, ki kažejo, da ima učenec težave s predmetom. Znaki za rdeči alarm so:      ♣  slabšanje ocen pri angleščini, kjer sta bili že dve zaporedni oceni negativni,      ♣  otrok vam govori, da čisto nič ne razume,       ♣  otrok sovraži in ima odpor do angleščine kot predmeta,      ♣  otrok je živčen in tesnoben pred kontrolkami,      ♣  otrok se izogiba šoli na dan kontrolke, spraševanja (boli ga trebuh, bruha itd.).


Starši, ki so poiskali inštrukcije angleščine za svoje otroke pri Amikumu, pa vedo povedati, da so tudi pri sebi opazili moteče znake:      ♣  vse pogosteje so postajali tesnobni,      ♣  občutili so nemoč, saj niso vedeli, kako pomagati otroku,      ♣  postajali so zaskrbljeni, da bo njihov otrok imel slabši šolski uspeh, ponavljal razred, ne bo dobro opravil NPZ-ja, ne bo se mogel vpisati na želeno srednjo šolo …


Če ste odgovorili na vsaj dve vprašanji pozitivno, potem boste nujno potrebovali inštrukcije angleščine. Dve negativni oceni sta znak, da otrok ne sledi več snovi in da ima velike težave s predmetom. Usposobljen in izkušen inštruktor angleščine, ki bo snov razumljivo in dodatno razložil, bo zato prišel še kako prav.


Inštrukcije angleščine maribor


ZAKAJ INŠTRUKCIJE ANGLEŠČINE PRI AMIKUMU

Pri Amikumu se ne zadovoljimo s strokovno razlago snovi. Iz izkušenj vemo, da je izboljšanje otrokovih rezultatov odvisno od mnogih dejavnikov. Otroci se med seboj osebnostno, čustveno in intelektualno razlikujejo ter imajo različne potrebe in sposobnosti. Zato je ključno, da najdemo najprimernejšo učno metodo za vsakega otroka in temu prilagodimo razlago.

inštrukcije angleščine maribor

Brez težav z angleščino.

Gradimo na treh stebrih dobrega poučevanja, in sicer:      ♣  strokovnosti,      ♣  osebnem pristopu,      ♣  preizkušenih učnih metodah. 

 

STROKOVNOST INŠTRUKTORJA ANGLEŠČINE

Inštrukcije angleščine izvaja profesorica angleškega in slovenskega jezika, ki ima veliko izkušenj s poučevanjem na osnovnih šolah, srednjih šolah in na gimnaziji.

 

OSEBNI PRISTOP DO POTREB UČENCA

Vašemu otroku posvetimo posebno pozornost, saj ima vsak učenec svoje močne strani, na katerih lahko gradimo. Velika večina učencev/dijakov si v praksi želi znati, vendar se pogosto dogaja, da ne vedo, kako naj se učenja lotijo. Zato proces poučevanja izvajamo tako, da učenec razvija pozitiven odnos do predmeta in dobi z boljšimi ocenami tudi samozavest. Tako se bo lažje kosal z izzivi pri predmetu v prihodnje in ne bo potreboval več naše pomoči.

 

PREIZKUŠENE UČNE METODE INŠTRUIRANJA

Pri Amikumu uporabljamo preverjene učne metode, a tudi nove pristope, s katerimi bo vaš otrok lažje, hitreje in učinkoviteje utrjeval učno snov. Posledično se bo izboljšalo njegovo znanje kot tudi ocene.KJE IZVAJAMO INŠTRUKCIJE ANGLEŠČINE V MARIBORU?

Inštrukcije angleščine v Mariboru izvajamo na lokaciji Tabor v bližini novega Mercator centra. Parkirna mesta so vedno na voljo.

Lokacija Maribor Tabor - Amikum

 INŠTRUKCIJE ANGLEŠČINE – CENIK

Inštrukcije izvajamo za osnovno šolo in za srednjo šolo. Inštrukcije izvajamo praviloma individualno, tj. ena na ena.

Cena individualnih inštrukcij angleščine za osnovno šolo je 14,00 EUR/šolsko uro.

Cena individualnih inštrukcij angleščine za srednjo šolo je 16,00 EUR/šolsko uro.Na spodnji povezavi si lahko shranite naš cenik:

Cenik inštrukcij za angleščinoCENA INŠTRUKCIJ ANGLEŠČINE – PAKETNA PONUDBA

Paketno ponudbo inštrukcij angleščine smo zasnovali z namenom, da bi učencem oz. dijakom pomagali čimprej, staršem pa omogočili, da zagotovijo svojemu otroku več tedensko, mesečno, polletno ali celoletno pomoč.

V spodnji tabeli navajamo cene za inštrukcije angleščine za osnovno šolo in srednjo šolo. V primeru zakupa paketa vam nudimo tudi popust.

Inštrukcije angleščine za osnovno šolo v Mariboru – cenik paketov

Inštrukcije angleščine za srednjo šolo v Mariboru – cenik paketov

Zakup enega izmed paketov inštrukcij pomeni, da si zagotovite določeno število ur inštrukcij za vašega otroka, ki ga lahko koristite v določenem časovnem obdobju. Lahko jih izkoristite v enem tednu, dveh tednih, mesecu dni ali tekom celotnega šolskega leta.

Primer zakupa paketa: če zakupite 12 urni paket v mesecu septembru, torej na začetku šolskega leta, lahko koristite 12 ur inštrukcij angleščine do konca šolskega leta (do konca junija naslednjega koledarskega leta).


inštruktorji angleščine maribor


INŠTRUKCIJE ANGLEŠČINE V DVOJICAH

Inštrukcij angleščine v dvojicah praviloma ne izvajamo. To storimo le izjemoma, ko presodimo, da je par učencev osebnostno kompatibilen.

Inštrukcije v dvojicah so mogoče samo v primerih, ko so izpolnjeni naslednji trije pogoji:     ♣  učenca si izrecno želita inštrukcije za angleščino v paru,     ♣  učenca imata isto učno snov (sta v enakem razredu),      ♣  inštruktor je po uri z njima presodil, da sta osebnostno kompatibilna.     

Vsekakor pa zagovarjamo individualne inštrukcije, saj je to najboljši način dela za otroke. Otroku se lahko posvetimo, spoznamo njegove primanjkljaje in jih popravimo. Tako dobi otrok največjo dodano vrednost.


inštruktor angleščine Maribor


ZA KONEC

Starši pogosto mislijo, da je najhuje, kar se otroku lahko zgodi, popravni izpit. Vendar ni tako. Popravni izpit je pogosto le rezultat neprepoznavanja pravega problema ob pravem času; včasih pa posledica odlašanja učenca, da bi staršem in sebi priznal težave. To pa je še vedno rešljiv primer.

Huje je, če drobne težave preraščajo v velike težave in pripeljejo do najhujšega, tj. do sovraštva predmeta. Otrok, ki predmet zasovraži, postane obrambno nastrojen, zato mu zmanjkuje energije za učenje. Rezultati pa so vse slabši.

Takim učencem je potrebno posvetiti posebno pozornost, običajno pa traja dlje, da popravimo njihove pomanjkljivosti. Učenec, ki z odporom hodi k predmetu, hodi včasih z odporom tudi v šolo, zaradi česar obstaja velika verjetnost, da bo v primeru neukrepanja prihajalo do težav tudi v prihodnje.

Zato ne odlašajte.

Kontaktirajte nas.


Inštrukcije za angleščino


KONTAKTNI OBRAZEC

Kontaktirajte nas in nas povprašajte o vsem, kar vas zanima. Lahko nam pišete na e-naslov info@amikum.si ali pa nas pokličite na telefonsko številko 031 530 081. Še enostavneje pa nas boste kontaktirali preko spodnjega obrazca.


    Inštrukcije angleščine v Mariboru, inštruiranje angleščine


    AMIKUM PONUDBA

    Iščete tečaj angleščine za otroke v Mariboru?