Urejanje literature (citatov, sklicev in seznama literature)


Urejanje literature (citatov, sklicev in seznama literature) je nujno delo, ki ga mora opraviti vsak študent, če hoče, da njegovo zaključno delo uspešno prestane tehnični pregled in dokonča študij. Ker je urejanje citatov, sklicev in literature zamudno delo, ki zahteva specifično strokovno znanje in poznavanje sistemov navajanja za vsako vrsto literature posebej, smo se pri AMIKUM-u odločili, da ponudimo tudi storitev urejanja literature.

Urejanje seznama literature APA, Chicago, Harvard AngliaV okviru naše storitve urejanja literature vam uredimo citate, sklice in seznam literature v skladu s tremi najpogostejšimi sistemi navajanja, ki jih uporablja večina slovenskih fakultet.

Pri tem vam urejamo citate, sklice in seznam literature po:

    ♣  sistemu APA (z vsemi posamičnimi različicami),

    ♣  sistemu Chicago,

    ♣  sistemu Harvard-Anglia.

 

Naša storitev je celovita in obsega vse tri navedene elemente:

    ♣  pregled ustrezne oblike citatov in povzemanj,

    ♣  pregled ustreznega položaja sklicev in oblike sklicev v besedilu zaključnega dela,

    ♣  pregled in dokončna ureditev sklicev ter seznama literature.

Ko so urejeni vsi trije elementri, se zagotovi 100-odstotna skladnost, ki se preverja na fakulteti v obliki tehničnega pregleda.Urejanje literature – pregled citatov in povzemanj

Ureditev citatov zajema pregled vseh citatov in ureditev na način, da so navedeni skladno s pravili citiranja in navodili vaše fakultete. Pri tem vas opozorimo na nepravilnosti, vam svetujemo in ustrezno uredimo citate v obliko, ki je ustrezna in izpolnjuje kriterije znanstvenega pisanja.

Ureditev citatov ne zajema preverbe resničnosti citatov in povzemanj – to morate zagotoviti sami. Uredi pa se pravilna oblika navedbe.Urejanje literature – pregled in ureditev sklicev

Pri pregledu in ureditvi sklicev preverimo pravilen način navajanja sklicev, kamor sodi tudi položaj sklica. Uredimo vam položaje sklicev pri običajnih citatih, pri povzemanjih, pri alinejnih seznamih in samostojnih citatih.

V okviru te storitve vam uredimo sklice, ko:

    ♣  se sklic nanaša na delo enega ali dveh avtorjev,

    ♣  se sklic nanaša na delo, ki so ga napisali trije ali več avtorjev,

    ♣  se sklici nanašajo na več del, ki jih je v istem letu napisal en avtor,

    ♣  se sklicujete na več zaporednih del enega avtorja,

    ♣  se sklicujete na več zaporednih del različnih avtorjev,

    ♣  se sklicujete na delo avtorja v delu drugega avtorja (posredno prevzemanje),

    ♣  se sklicujete na vir, kjer je nosilec odgovornosti korporacija,

    ♣  se sklicujete na vir brez avtorja, brez letnice itd.

 

Med ureditev sklicev sodi:

♣  navajanje knjig, monografskih publikacij,

♣  navajanje posamičnih poglavij iz knjig,

♣  navajanje predgovorov, spremnih besed,

♣  navajanje znanstvenih člankov iz zbornikov in različnih posvetov ter konferenc,

♣  navajanje znanstvenih člankov in strokovnih člankov, ki so objavljeni v fizični obliki,

♣  navajanje časopisnih člankov in poljudnih revij, ki so objavljeni v fizični obliki,

♣  navajanje znanstvenih člankov in strokovnih člankov, ki so objavljeni na spletu (baze podatkov PubMed, Google Učenjak …),

♣  navajanje dokumentov, ki so objavljeni na spletu (pdf ali docx),

♣  navajanje del, kjer je avtor korporacija,

♣  navajanje člankov na spletnih straneh, blogov …,

♣  navajanje internih gradiv podjetij in organizacij, ki niso javno objavljena,

♣  navajanje intervjujev, elektronske pošte …Urejanje literature – pregled in ureditev skladnosti sklicev in seznama literature

Ko je urejeno, kar smo navedli zgoraj, sledi končni pregled in zagotovitev skladnosti sklicev ter literature. Najprej preverimo vse sklice v vašem zaključnem delu (seminarju, diplomski nalogi, magistrski nalogi itd.) in ugotovimo, ali obstaja skladnost med sklici in seznamom literature. Če ugotovimo neskladje (pomanjkanje sklicev ali bibliografskih enot v literaturi), vas na to opozorimo in vas prosimo za dopolnitve podatkov. Po dopolnitvi se uskladi sklice s seznamom literature in tako zagotovi 100-odstotna skladnost, kar pomeni, da je seznam literature urejen tako, da je skladen s pravilnikom vaše fakultete oz. sistemom navajanja, ki ga uporablja vaša fakulteta. To je tudi pogoj, da uspešno opravite tehnični pregled.Rok za urejanje citatov, sklicev in seznama literature

Koliko časa je potrebnih za ureditev citatov, sklicev in seznama literature, je odvisno od dolžine naloge oz. količine citatov, sklicev in bibliografskih enot (enot literature oz. virov), ki jih ima vaša diplomska oz. magistrska naloga.

Okvirne roke za ureditev citatov, sklicev in seznama literature podajamo v spodnji tabeli s cenikom.Strošek ureditve citatov, sklicev in seznama literature

Strošek ureditve je pretežno odvisen od količine bibliografskih enot v seznamu literature in vrste literature oziroma virov. Okvirni strošek za število posamičnih enot je razviden iz spodnje tabele.

Cenik urejanja seznama literature

Cenik ureditve citatov, sklicev in seznama literature za tehnični pregled 

Citati, sklici, seznam literature in tehnični pregled na fakulteti

Ureditev literature pri AMIKUM-u po zgornjem ceniku velja za dokončno tehnično ureditev citatov, sklicev in seznama literature.

Če vam na tehničnem pregledu ugotovijo pomanjkljivosti pri navajanju seznama literature v diplomski nalogi ali vam predlagajo popravke oz. dopolnitve seznama literature, vam brezplačno uredimo vse popravke, dokler vaša naloga uspešno ne opravi tehničnega pregleda. Urejanje literature – priporočilo iz prakse

Veliko študentov se v okviru tehnične ureditve diplomske ali magistrske naloge obrne na AMIKUM, pri čemer pa se precejšnja večina (72 %) teh odloči, da jim uredimo tudi navajanje in seznam literature v skladu s sistemom, ki ga uporablja njihova fakulteta.

V preteklem letu smo opravili ureditve za naslednje fakultete:

  ♣  Alma Mater Europaea

  ♣  Fakulteta za management (FM Koper),

  ♣  Ekonomska fakulteta (EF Ljubljana),

  ♣  Ekonomsko-poslovna fakulteta (EPF Maribor),

  ♣  Fakulteta za družbene vede (FDV Ljubljana),

  ♣  Nova univerza – Evropska pravna fakulteta,

  ♣  Fakulteta za upravne in poslovne vede (Novo mesto),

  ♣  Fakulteta za upravo (FU Ljubljana),

  ♣  Zdravstvena fakulteta (ZF Maribor),

  ♣  Fakulteta za vede o zdravju (Izola),

  ♣  Fakulteta za turistične študije – Turistica (Portorož),

  ♣  Fakulteta za turizem (Brežice),

  ♣  Fakulteta za logistiko (Maribor),

  ♣  Filozofska fakulteta (Ljubljana),

  ♣  Pedagoška fakulteta (Ljubljana),

  ♣  Pedagoška fakulteta (Maribor),

  ♣  Biotehniška fakulteta (Ljubljana),

  ♣  Višja policijska šola (Ljubljana),

  ♣  Višja strokovna šola za turizem, gostinstvo in velnes (Bled),

  ♣  Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (Maribor),

  ♣  in druge.POTEK NAROČILA:

♣  Kontaktirajte nas preko spletnega obrazca ali pa nam pošljite sporočilo na elektronsko pošto info@amikum.si. ♣  Po prejemu besedila vam sporočimo ceno in rok, v katerem bomo storitev opravili. V primeru potrditve naročila vam pošljemo račun v elektronski obliki. ♣  Po opravljeni ureditvi citatov, sklicev in literature vas obvestimo, da je vaše besedilo pripravljeno za prevzem. ♣  V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo vse dni v tednu.KONTAKTNI OBRAZEC

Kontaktirajte nas in nas povprašajte o vsem, kar vas zanima. Lahko nam pišete na e-naslov info@amikum.si ali pa nas pokličite na telefonsko številko 031 530 081. Še enostavneje pa nas boste kontaktirali preko spodnjega obrazca.    AMIKUM PONUDBA

    Potrebujete oblikovanje diplomske naloge in tehnično urejanje diplomske naloge?

    Vam povzroča težave prevod povzetka?

    Iščete dobro PowerPoint predstavitev za zagovor diplome?