Prevod povzetka diplomske naloge iz slovenščine v angleščino


Prevod povzetka diplomske naloge iz slovenščine v angleščino je nujno zlo, ki doleti vsakega bodočega diplomanta. Včasih že pisanje povzetka diplome v slovenščini marsikomu povzroči preglavice. Povzetek je zgoščeno besedilo, ki mora z omejenim številom besed povedati vse, kar je pomembno v diplomski nalogi. Če se šele pripravljate na pisanje le-tega, si preberite kratek prispevek o tem, kako napisati povzetek diplomske naloge.


PREVOD POVZETKA DIPLOMSKE NALOGE

Za študente s slabšim znanjem angleškega jezika zna biti prevod povzetka diplomske naloge težava. Stavčne strukture obeh jezikov so različne. Kar zveni dobro v slovenščini, lahko zveni povsem okorno, robato in »polomljeno« v angleščini. Podobno robato, kot zveni dobesedni prevod angleške pesmi v slovenščino, ali obratno. Ta robatost je največkrat posledica želje študenta, da bi naredil dobesedni prevod povzetka iz slovenščine v angleščino. V določeni meri pa tudi pomanjkanja znanja angleškega jezika.

prevod povzetka diplomske naloge iz slovenščine v angleščino

Na tem mestu lahko zapišemo, da je dobeseden prevod povzetka diplome iz slovenščine v angleščino včasih nemogoč. Povzetki, ki imajo v slovenščini določeno mešanico priredij in podredij, so včasih precej težavni za prevajanje. V takšnih izjemnih primerih je zavoljo dobrega prevoda potrebno spremeniti stavčno strukturo originala ali prevedenega besedila. Z razbitjem povzetka na enostavnejše enostavčne povedi, bo originalno slovensko besedilo zvenelo bolje. Jasnejši in natančnejši pa bo tudi angleški prevod.


PREVOD POVZETKA DIPLOME V LASTNI REŽIJI

Prevod povzetka diplome lahko povsem decentno opravite tudi sami. Seveda je dobro, da imate nekaj predznanja (vsaj srednješolskega) iz angleščine, pomagate pa si lahko tudi s številnimi spletnimi slovarji, kot sta slovensko-angleški slovar PONS in angleško-angleški slovar Cambridge. Prav pa vam pride tudi kakšen slovensko-angleški prevajalnik.

Če se boste lotili podviga in samostojno opravili prevod povzetka diplomskega dela, je vsekakor dobro, da vaš prevod pregleda še kdo. Lektoriranje angleškega prevoda vas bo stalo par evrov. Z lekturo pa boste za majhen strošek pridobili garancijo, da je prevod v redu. Pri Amikumu smo vam za prevajanje besedil iz angleščine v slovenščino vedno na voljo.